Palliatieve behandeling met ergotherapie

Palliatieve behandeling met ergotherapie

Een ergotherapeut vervult verschillende rollen tijdens een palliatieve behandeling. Lees meer over palliatieve zorg met ergotherapie.

Palliatieve behandeling

Palliatieve zorg richt zich op de best mogelijke kwaliteit van leven voor mensen met een levensbedreigende aandoening. Daarnaast is er aandacht voor het welbevinden van de naasten. Palliatieve zorg is complex. Daarom zijn er verschillende zorgverleners bij betrokken, onder wie een ergotherapeut. Palliatieve zorg verlenen komt neer op het bestrijden van symptomen, zoals pijn of benauwdheid. Maar ook het verlichten van angst en depressies en het ondersteunen bij sociale problemen en problemen rondom geloof en zingeving horen bij palliatieve zorg. Wat is de wens van de te behandelen persoon? Dat staat centraal tijdens de behandeling. Het doel van een palliatieve behandeling is om deze persoon ruimte te bieden om zijn leven te laten leven zoals hij het liefste doet.

Palliatieve behandeling met ergotherapie

Een palliatieve behandeling met ergotherapie bestaat onder meer uit:

  • het aanbieden van hulpmiddelen om dagelijkse activiteiten, zoals wassen, omkleden en eten, te vergemakkelijken;
  • het vergroten en behouden van het comfort voor de cliënt, bijvoorbeeld door verplaatsingen zo veilig mogelijk te laten verlopen;
  • het leren besparen van energie.

De ergotherapeut adviseert niet alleen de cliënt, maar ook andere zorgverleners, familieleden en/of mantelzorgers. Ook zorgt de ergotherapeut ervoor dat een cliënt in de laatste fase van zijn leven bijvoorbeeld nog van zijn hobby’s kan genieten. Soms kan dit al door middel van kleine aanpassingen gerealiseerd worden. Ergotherapie vindt altijd plaats op locatie, de cliënt hoeft nooit te worden vervoerd.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op.