Kwetsbare ouderen, onder andere met dementie

Ergotherapie als valpreventie voor ouderen

Ergotherapie voor mensen met dementie of kwetsbare ouderen werkt volgens de Edomah-richtlijn. De maatregelen bestaan onder andere uit valpreventie.

Ergotherapie valpreventie ouderen

In onze praktijk hebben we jarenlange ervaring met het ondersteunen en begeleiden van ouderen in de thuissituatie. Vanuit ons specialisme, ergotherapie, brengen we in kaart hoe ouderen dagelijks functioneren in de thuissituatie. In het kader van veiligheid zijn wij gespecialiseerd in valpreventie. We hebben een protocol waarmee we het risico om te vallen in kaart brengen. Vervolgens geven we aan de hand hiervan tips, adviezen en trainingen over valpreventie, zodat daadwerkelijk risico’s om te vallen kleiner worden.

Angst om te vallen

Valpreventie voor ouderen richt zich niet alleen op het voorkomen van een valpartij, maar ook op het verminderen van angst om te vallen. Veel ouderen zijn bang om te vallen waardoor ze bepaalde activiteiten liever mijden, zoals boodschappen doen of bij iemand op de koffie gaan. Daardoor kan iemand in een sociaal isolement raken. Bovendien verslechtert de conditie wanneer iemand minder gaat bewegen. In beweging blijven is dan ook het devies als het gaat om valpreventie bij ouderen. Voor ergotherapie komen we altijd bij de oudere thuis. Want alleen al in huis kunnen veel maatregelen worden getroffen om valpartijen te voorkomen. We kijken met de oudere mee en zoeken samen met hem of haar naar oplossingen.

Ergotherapie en mantelzorg

Mantelzorger zijn ook erg belangrijk als het gaat om valpreventie. Daarom besteden we aan mantelzorgers veel aandacht en bespreken we samen hoe wij deze mensen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen met praktische adviezen.

Edomah

Ergotherapie voor ouderen met dementie werkt volgens de Edomah-richtlijn. Edomah staat voor Ergotherapie bij Dementerende Ouderen en hun Mantelzorger Aan Huis. De maatregelen in een behandelplan zijn erop gericht om de oudere zo lang mogelijk zelfstandig handelingen te laten uitvoeren. Ze bestaan onder andere uit valpreventie door het aanpassen van de omgeving of het compenseren van handelingen waardoor ze bijvoorbeeld nog een hobby kunnen uitvoeren. Ergotherapeut Vera Mölders is geschoold om met dit programma te werken. (www.edomah.nl)

Neem contact met ons op voor een intakegesprek.